Treo băng rôn tại Đà Nẵng

Đà Nẵng – thành phố đáng sống tại Việt Nam, hiện nay đang ngày càng...