Treo Băng Rôn Tại Bắc Kạn

Quảng cáo bằng cách treo băng rôn, cờ phướn là hình thức marketing quảng cáo...